Søknadsprosess leasing

Dette er en 'steg for steg' beskrivelse av de punktene som må fullføres i forbindelse med en leasingavtale hos forhandler. Ta gjerne kontakt med en av våre leasingrådgivere for nærmere beskrivelse.

1. Leverandøren sender inn søknad om leasingavtale på vegne av kunde via e-post til rådgiver i SpareBank 1 Finans sammen med ordrebekreftelse/kjøpekontrakt. Søknaden skal inneholde:

 • Kontaktinformasjon til kunde (kontaktperson, e-post og mobil)
 • Spesifisering av leasingtaker med org/personnummer
 • Spesifisering av objektet, pris og leveringsbetingelser

2. Søknaden behandles av SpareBank 1 Finans. Leverandøren får tilbakemelding innen kort tid

3. Ved innvilgelse sendes dokumentpakke til leverandør/kunde som inneholder:

 • Tilbudsbrev: signeres av kunde
 • Leasingavtalen: signeres av kunde i henhold til firmaattest
 • Leveringsbeviset: signeres av kunde
 • Kundeerklæring: signeres av kunde, gjelder kun AS
 • Kjøpekontrakt: signeres av leverandør
 • Kopi av legitimasjon til den som signerer. Må være attestert av to personer over 18 år

4. Signerte leasingdokumenter sendes i retur til SpareBank 1 Finans på e-post

 • Eventuelle tinglysningsdokumenter må ettersendes i original
 • Faktura utstedes til SpareBank 1 Finans

HUSK: Tilbudsbrev må signeres før finansiert utstyr kan overleveres kunde. Utbetaling til leverandør vil skje når alle nødvendige leasingdokumenter er mottatt SpareBank 1 Finans, signert i henhold til instruks.