Søk om avdragsfrihet

Her kan du søke avdragsfrihet for en lånetermin som ikke er forfalt. Vær oppmerksom på at dette ikke innbærer full betalingsfrihet, men at rentedelen av låneterminen fortsatt må betales. 

Copyright © Finans Midt-Norge