Beløp per måned {{calculate() | nfcurrency }}
Etableringsgebyr kroner 1000
 
 
 
 
 
Personlig foretak legger inn fødselsnummer (ikke MVA-nummer)
 
 
 
 
 
 
 
 

Når du trykker send søknad vil søknaden sendes til både leverandør og finansieringsselskap. Du mottar en kopi av bestillingen på e-post. Finansieringsselskapet vil utføre en kredittvurdering og du vil normalt bli kontaktet av oss i løpet av en time innenfor normal arbeidstid på hverdager (08.00 - 16.00).

 

Din bestilling er nå mottatt. Du vil normalt høre fra oss i løpet av en time innenfor normal arbeidstid på hverdager (08.00 - 16.00).

En bekreftelse er sendt til {{order.email}}.