Her kan man bestille en kontoutskrift for forrige og inneværende år. Ønsker man en kontoutskrift for tidligere årganger, send en e-post til bedrift@sb1finans.no.  

I feltet kundenummer skriver du inn ditt/kundens sekssifrede kundenummer.

I e-postfeltet skriver du inn e-postadressen som du ønsker kontoutskriften tilsendt på.