Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløp som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser.

 

En bil skal som hovedregel ikke være eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt. Regler for andre kjøretøy eller båt, se info på vår nettside.

Valg markert med * skal kun velges ved enkeltpersonforetak

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

2 167

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr.

105 270
Nominell rente p.a.: 7,15%
Effektiv rente:  

Eff. rente 6,43% ved min. 35% egenkapital, lån 150.000 kroner, etableringsgebyr 1.600 kroner og løpetid 5 år. total betaling 175.044 kroner

10,80%
Etableringsgebyr: 3 990
Termingebyr:  

Laveste termingebyr oppnås som regel ved bruk av Avtalegiro.

75

Opplysninger om bil


{{error}}