Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløp som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser.

 

En bil skal som hovedregel ikke være eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt. Regler for andre kjøretøy eller båt, se info på vår nettside.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet inntil 15.0000 kroner ved alvorlig sykdom, arbeidsledighet/permittering eller sykmelding - engangserstatning 25.000 kroner ved samlivsbrudd - innfrir lånesaldo inntil 750.000 kroner ved død. Se sb1finans.no/betalingsforsikring for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 65 år og uten kjennskap til forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring.
Forsikringen betjener lånet inntil 15.000 kroner ved alvorlig sykdom, arbeidsledighet/permittering eller sykmelding - engangserstatning 25.000 kroner ved samlivsbrudd - innfrir lånesaldo inntil 750.000 kroner ved død. Nærmere opplysninger om betalingsforsikring finnes på sb1finans.no/betalingsforsikring

 

 

 

 

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

2 122

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr.

103 770
Nominell rente p.a.: 6,85%
Effektiv rente:  

Eff. rente 6,43% ved min. 35% egenkapital, lån 150.000 kroner, etableringsgebyr 1.600 kroner og løpetid 5 år. total betaling 175.044 kroner

9,82%
Etableringsgebyr: 2 490
Termingebyr:  

Laveste termingebyr oppnås som regel ved bruk av Avtalegiro.

75

Opplysninger om bil

dersom du har

{{error}}