Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløp som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser.

 

En bil skal som hovedregel ikke være eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt. Regler for andre kjøretøy eller båt, se info på vår nettside.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet inntil 15.000 kroner ved alvorlig sykdom, arbeidsledighet/permittering eller sykmelding mer enn 30 dager - engangserstatning 25.000 kroner ved samlivsbrudd - innfrir lånesaldo inntil 750.000 kroner ved død. Se sb1finans.no/betalingsforsikring for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 65 år, har fast jobb i minimum 50%, ikke mottar sykepenger, AAP, dagpenger eller uføretrygd eller mottatt varsel om arbeidsledighet eller permittering.
Se sb1finans.no/betalingsforsikring for nærmere vilkår for betalingsforsikring.

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

3 340

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr.

164 270
Nominell rente p.a.: 6,90%
Effektiv rente:  

Produktselskap: SpareBank 1 Finans Midt-Norge
Priseksempel: Effektiv rente 9,19 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 36.349 kr, totalt 186.349 kr.

9,27%
Etableringsgebyr: 2 990
Termingebyr:  

Laveste termingebyr oppnås som regel ved bruk av Avtalegiro.

95

Opplysninger om bil


{{error}}