Personopplysninger

Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Vi i SpareBank 1 har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde hos oss. Vår personverninformasjon er i tråd med anbefalingene i bransjenorm fra Finans Norge.

Behandlingsansvarlig

Det er den banken og/eller de selskapene i SpareBank 1 som du har et kundeforhold til, som er ansvarlige for å behandle dine personopplysninger.

Fullstendig personverninformasjon finner du her


Personvernombud

Annette B. Isdahl

personvern@sb1finans.no