Forsikret lån

Med forsikret lån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje og kan tegnes både på billån og forbrukslån. Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt dekker forsikringen lånet. Lånet innfris si sin helhet ved død eller kritisk sykdom.

Uforutsette og vanskelig livssituasjoner kan ramme oss alle. Slike situasjoner kan gjøre det mer krevende å betjene et lån, men med forsikret lån er du dekket.

Billån:
Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 600.000 kroner.

Forsikret billån kan tegnes av personer mellom 18 og 62 år som er i fast jobb og som ikke er kjent med forestående arbeidsledighet, permitteringer, sykdom eller skade.

Forsikringen koster 7,7% av månedlig terminbeløp inkludert gebyrer og gjelder både hovedlåntaker og medlåntaker. For medlåntaker dekkes kun tap av liv.

Forsikringen kan tegnes ved lån til bil, båt, mc, atv og caravan.

Forbrukslån:
Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 250.000 kroner.

Forsikret forbrukslån kan tegnes av personer mellom 18 og 62 år som er i fast jobb og som ikke er kjent med forestående arbeidsledighet, permitteringer, sykdom eller skade.

Forsikringen for forbrukslån koster 8,75% av månedlig terminbeløp inkludert gebyrer og gjelder hovedlåntaker.Søk forsikret billån

Søk forsikring på eksisterende lån 

 

 

Spørsmål ved skade:

Kontakt Cardif Skadeforsikring
på telefon 23 23 75 00

Digital skademelding:
Skal du melde inn krav om arbeidsledighet eller sykdom/ulykke kan du gjøre dette digitalt hos BNP Paribas Cardif

Copyright © Finans Midt-Norge