Forsikret lån

Uforutsette og vanskelig livssituasjoner kan ramme oss alle og den økonomiske hverdagen kan i slike situasjoner ble krevende. Forsikret billån gjør din hverdag tryggere.

Opprettet du betalingsforsikring før 1.3.2019 - klikk her


Forsikringen dekker de månedlige lånekostnadene hvis du er

  • minst 50 % sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager

Ved kritisk sykdom eller dødsfall innfris lån til bil, båt og andre kjøretøy med inntil 750.000 kroner, forbrukslån med inntil 500.000 kroner.

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring:

  • Du må være mellom 18 og 65 år.  
  • Du må ha vært fast ansatt/lærling i minimum 50 % stilling i minst 6 måneder eller selvstendig næringsdrivende. 
  • Du kan ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med permittering, sykdom eller sykemelding.

Hva koster forsikringen:

Pris på betalingsforsikring regnes som en prosentsats av de månedlige lånekostnadene, og betales sammen med lånet.

  • 7,7 % av terminbeløpet på lån til bil, båt og andre kjøretøy
  • 8,75 % av terminbeløpet på forbrukslån

Priseksempel: Betaler du 3000 kroner i måneden på billånet, utgjør betalingsforsikringen ca. 230 kroner hver måned.

Søk forsikret billån

Søk forsikring på eksisterende lån 

 

 

Melde inn skade:

Copyright © Finans Midt-Norge