Søk om avdragsutsettelse

Her kan du søke avdragsfrihet for en lånetermin som ikke er forfalt. Vær oppmerksom på at dette ikke innebærer fult betalingsfritak, men at rentedelen av låneterminen fortsatt må betales.

Krav for å få dette innvilget:

  • Godkjent kredittsjekk
  • Søker i god tid før låneterminen forfaller
  • Er ajour med betaling av låneterminene og at lånet har løpt i minst 6 måneder
  • Har lån som ikke er restlånsfinansiering (bilen er solgt med gjenstående lån)

Du kan maks søke om 3 måneder avdragsfrihet pr. 12 måneder.

Ved avdragsfri måned belaster vi et behandlingsgebyr på kr. 350,-

Søknaden er ingen aksept, og du må forholde deg til betalingsplanen inntil vi har bekreftet at den endres. Tilbakemelding søknad kommer via e-post i løpet av 1 – 2 virkedager.

Seks eller åtte siffer

Dersom det er mindre enn 14 dager til neste forfall vil avdragsfrihet gjelde fra neste måned.