Søk om avdragsutsettelse

Her kan du søke avdragsfrihet for en lånetermin som ikke er forfalt. Vær oppmerksom på at dette ikke innbærer full betalingsfrihet, men at rentedelen av låneterminen fortsatt må betales.

Kravet for å få dette innvilget er at du 

  • Søker i god tid før låneterminen forfaller
  • Er ajour med betaling av låneterminene
  • Har lån som har løpt minst seks måneder
  • Har lån som ikke er restlånsfinansiering (bilen er solgt med gjenstående lån) 

Du kan maks søke om 3 måneder per år.

Ved avdragsfri måned belaster vi et behandlingsgebyr på 350 kroner.

Søknaden er ingen aksept, og du må forholde deg til betalingsplanen inntil vi har bekreftet at den endres. Vi forsøker å gi deg tilbakemelding så snart som mulig.

Seks siffer
Dette kan eksempelvis være verkstedregning, restskatt, bytting av hvitevarer eller lignende