I feltet kontraktsnummer skriver du inn nummeret på avtalen som du ønsker årsoppgave på.

Merk: Kun en årsoppgave kan bestilles om gangen, men har du flere lån hos oss dukker de opp på samme årsoppgave. Du slipper derfor å bestille en årsoppgave på hvert kontraktsnummer du har.

Kontrakts-/avtalenummer er ikke det samme som kundenummer.

I e-postfeltet skriver du inn e-postadressen som du ønsker årsoppgaven tilsendt på.

NB: Det produseres ikke årsoppgaver på leasingavtaler.